Jonas Jakobson

Jonas Jakobson är grundaren av Nordic Equties Kapitalförvaltning som han startade år 1993. Nordic Equties är ett kapitalförvaltningsbolag som förvaltar pengar åt svenska och utländska: pensionsfonder, stiftelser och banker. Sedan mitten av 1980 har Jonas varit involverad i nordiska aktier och med internationella investerare, både i Sverige och utomlands. Jonas har blivit uppmärksammad av både svensk och internationell press, radio och TV. Utöver detta så har Jonas gästföreläst angående investeringsstrategier på University of Bocconi i Milano, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Handelshögskola, CFA Society France och Stockholms Universitets Företagsekonomiska Institution.

 

Jonas är även författaren till boken Investeringsstrategier från Rom till New York- ur ett historiskt perspektiv och är medlem i Stockholms Universitets Företagsekonomiska Institutions advisory board och även i AGAME (Association Gestionnaires Analyste Marché Européen) i Paris. Nordic Equties delar årligen ut ett pris för bästa uppsatsen skriven av en elev från Stockholms Universitets Företagsekonomiska Institution och delar även ut ett stipendium för unga entreprenörer genom sin stiftelse. I maj 2016 blev Jonas Jakobson utnämnd till riddare av franska hederslegionen, som beslöts av den franska presidenten François Hollande.