top of page

Om stiftelsen

Familjen J. Jakobsons stiftelse bildades för att stödja ungdomars initiativförmåga och entreprenörskap.Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium till en eller fler gymnasieelever som har startat ett företag eller ett projekt som på något sätt bidrar positivt. Initiativet kan vara både ideellt eller kommersiellt. Oavsett inriktning premieras initiativförmåga, engagemang och kreativitet.

Screenshot 2022-05-09 at 20.42.17.png
bottom of page