top of page

Vem får priset?

Fam. J. Jakobsons stiftelse delar ut priset till en student eller en grupp studenter på gymnasienivå som har startat ett företag eller projekt som har engagerat andra elever. Det kan vara allt från ett litet företag som kan växa och leda till arbetstillfällen till en organisation, projekt eller initiativ på en skola för att t.ex. förhindra skadegörelse, mobbning eller främja förståelse mellan olika kulturer.

Syfte

Syftet med priset är att främja ungdomars initiativförmåga och uppmuntra dem att ta egna konstruktiva initiativ som engagerar andra. Förhoppningen är att detta upplevs som något positivt av eleven/eleverna men likväl att det uppmuntrar andra till att ta egna konstruktiva initiativ.

Vad är priset?

Vinnaren utses bland gymnasielever och delas ut under högtidliga former.

bottom of page